eKRAFT by SpeedLedger

 

Nätverket för dig som är redovisningskonsult och gillar e-bokföring

Här kan du som är certifierad eKRAFTare ta del av den senaste informationen gällande eKRAFT utbildningar, informationsträffar, checklistor inför en starthjälp och mycket annat. Behöver du ett testbolag eller undrar hur man går till väga för att bli återförsäljare? Kanske avrapportera en starthjälp? Här hittar du information om allt som avser eKRAFT.

Cloud, Sky och Star

eKRAFT nätverket består av tre nivåer. Vilken nivå du som redovisningskonsult tillhör är bland annat beroende på hur många kundträffar och vidareutbildningar du deltar på men även hur många kunder du slussar och hur många starthjälper du har genomför. För de olika nivåerna krävs alltså att du årligen genomför ett antal aktiviteter, se nedan.

nivaer-ekraft-kunder

Starthjälp på plats

Hjälp kunden igång med en starthjälp på plats. Det ger dig möjlighet att träffa nya kunder. Glöm inte återrapportera dina starthjälper. 

Kundträff

Delta på kundträffar tillsammans med banken och bankens företagskunder. Här får du en perfekt möjlighet att knyta kontakt med nya kunder samt sälja in starthjälp på plats.

Vidareutbildning

Delta på vidareutbildning och håll dig uppdaterad på nya funktioner i programmet, en förutsättning för att kunna genomföra en professionell starthjälp.

Kunder och provision

Koppla på nya kunder (endast årsabonnemang) och få provision baserat på vilken nivå du tillhör. Du kan tillhöra nivå Cloud, Sky eller Star. 

Återrapportering av starthjälp på plats

Därför behöver du återrapportera

När du har genomfört en starthjälp på plats återrapporterar du till oss. Det är för att vi ska veta hur många kunder du hjälper igång och för att underlätta framtida support för kunden. Ser vi vem som har hjälpt kunden igång så är det lättare för oss att bolla tillbaka till dig med svårare case som vi inte kan hjälpa till med.

 

För mer information, kontakta Linda Arousell på la@speedledger.se.

 

  • Fyll i enligt formatet: 123456-7891

bild-ekrafsidan

Kundträff

Varje år genomför vi hundratals informationsträffar om e-bokföring runt om på lokala bankkontor. Det är alltid uppskattat när en redovisningskonsult medverkar. Här träffar du nya kunder och fångar upp de som direkt bestämmer sig för att ta en starthjälp-på-plats. Välkommen att delta!

Sök kundträff

Vidareutbildning

För att vara en del av vårt eKRAFT nätverk behöver du kontinuerligt hålla dig uppdaterad i programmet. Som medlem i nätverket behöver du därför minst en gång per år delta på en så kallad vidareutbildning.

Anmäl dig till vidareutbildning

vidareutbildning

Kunder och provision

När du kopplar på ett årsabonnemang på en ny e-bokföringskund får du provision. Provisionen varier beroende på vilken nivå du tillhör. Du kan tillhöra nivå Cloud, Sky eller Star.

  • Cloud 1000 kr i provision per ny kund
  • Sky 1200 kr i provision per ny kund
  • Star 1500 kr i provision per ny kund

Testföretag

Skapa gratis testföretag. Som eKRAFTare kan du skapa ett testföretag där du kan prova e-bokföringen och alla funktioner så länge du vill. 

Mer om testföretaget

Linda-eKRAFTsidan-resize2

Saknar du något?

Kontakta Linda på telefonnummer 0733-77 06 42.

Följ oss på sociala medier

LinkedIn_logo

LinkedIn

Kontakta Linda för tillgång till gruppen: la@speedledger.se

Facebook_logo

Facebook

Twitter_logo

Twitter