Skydd för den personliga integriteten

PuL - personuppgiftslagen

När du ansöker om en tjänst hos Speedledger AB eller skapar ett konto för att använda någon tjänst hos företaget samtycker du till att Speedledger AB kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204 PuL) samt annan tillämplig lagstiftning.

Om PuL

Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan om anställning eller när du skapar ett konto för att använda någon av företagets tjänster. Detta omfattar namn, mailadress, personnummer, adress, telefonnummer, foto, referenser, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg och utbildning, anställningstid och arbetsuppgifter samt avstämningar i telefon eller intervju.

Samtycket gäller till dess att du antingen själv återkallar ditt samtycke, tjänsten tillsatts eller ditt konto till någon av företagets tjänster avslutats enl. Speedledgers Personuppgiftspolicy. Vid eventuell anställning hos Speedledger kommer ett nytt samtycke till behandling av personuppgifter att behövas för att uppfylla andra lagkrav.

Lagring av uppgifter

Det är du själv som avgör om du vill lämna uppgifter till oss och därmed vara aktuell som kandidat alternativt bli kund hos Speedledger AB och vi uppmanar dig att på enbart uppge uppdaterade uppgifter så att vi har korrekt information.

Du har rätt att korrigera alla lagrade uppgifter som hänför till dig som person. Du har även rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eventuella felaktigheter i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Ansökan skickas till Speedledger AB. Ansökan ska göras skriftligt på papper och ska vara undertecknad av den som söker, utdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande tills sökt tjänst tillsatts eller att tjänsten avslutats enl. Speedledgers Personuppgiftspolicy vilket är det som du gett oss ditt samtycke till.

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen (PuL) finns för att skydda den personliga integriteten när det gäller lagring och behandling av personuppgifter.

Jag samtycker vid en ansökan/konto till att Speedledger AB behandlar mina person- uppgifter i enlighet med vad som ovan beskrivits.

Vad används uppgifterna till för kandidater som söker arbete hos Speedledger?

Speedledger AB samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna upprätta en eventuell anställning av dig.

När du ansöker om en tjänst hos Speedledger kommer dina personuppgifter att användas av Speedledgers behöriga medarbetare för att avgöra om dina kvalifikationer uppnår de krav som ställs för tjänsten du sökt. Vi kommer däremot inte att lämna vidare dina uppgifter till vidare till partners eller tredje part, det vill säga andra bolag, organisationer, stat, kommuner, landsting eller individer.

Vad används uppgifterna till för kunder som skapar en profil på Speedledger.se?

Speedledger AB samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna skapa ett avtalsförhållande med dig som kund.

När du skapar ett konto på någon av Speedledger tjänster kommer dina personuppgifter att användas av Speedledgers behöriga medarbetare för att företaget skall kunna ingå ett avtalsförhållande med dig som kund. Vi kan komma att lämna vidare dina uppgifter till partners eller tredje part, både inom och utanför EU/EES det vill säga andra bolag, samt organisationer, stat, kommuner, landsting eller individer i Sverige om detta krävs enl. gällande lagar eller för att uppfylla avtal.

Kontaktperson

Personuppgiftsansvarig

Speedledger AB organisationsnummer 556398-4904

Spannmålsgatan 19, 411 05 Göteborg.