Vad är en ideell förening?

Den vanligaste föreningsformen vi tänker på när vi pratar om föreningar är ideell förening.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Vad är en ideell förening?

MOSS

Det några olika sorters förening, men den vi vanligtvis tänker på när vi pratar om föreningar är ideell förening. En ideell förening är en bolagsform, precis som enskild firma och aktiebolag är bolagsformer. Skillnaden är att om du startar en har du inte tänkt dig att gå med vinst och alla pengar som kommer in ska återinvesteras i verksamheten. En ideell förening är, som det så fint heter, en icke vinstdrivande verksamhet.

Det innebär alltså att flera personer startar och bedriver, till skillnad från en enskild firma, en icke vinstdrivande verksamhet. En förening får alltså inte vara grundad eller ämnad för att medlemmar ska kunna tjäna några egna pengar på föreningen. Grunden bygger på att personer samlas i någon form för att gemensamt utöva sina intressen.

 

Arbetet som medlemmarna gör inom föreningen skall alltså bidra till att hjälpa medlemmarna att kunna fortsätta med sin verksamhet. Exempel på välkända former av ideella föreningar är politiska föreningar, idrottsföreningar, handikappsföreningar och välgörenhetsföreningar.

 

En ideell förening skall låta personer med samma intresse få gå med i föreningen. Ofta behöver medlemmar betala en avgift för att vara med, det kan vara en kvartals- eller årsavgift. Det viktiga är att pengar som den ideella föreningen får in genom antingen medlemsavgifter eller försäljning av lotter och liknande gynnar den verksamhet och de intressen som föreningen vill främja.

Kan vem som helst starta en ideell förening?

Vem som helst som vill starta kan göra detta. Det viktiga är att ni tillsammans har gemensamma intressen och kommer överens om att det är just detta intresse som verksamheten ska gynna. Ni behöver ingen tillåtelse eller godkännande från någon att starta föreningen.

Behöver du registrera en förening?

Om du startar behöver du enligt lag inte registrera den. Du behöver alltså inte informera någon myndighet att du startat verksamheten. Om du upptäcker att just din förening behöver ett organisationsnummer, behöver du registrera föreningen hos Skatteverket .

Hur fungerar bokföringen?

Du måste bokföra för din förening om du har över 1,5 miljoner kronor inom föreningen eller du bedriver näringsverksamhet av något slag. Du kan läsa om hur du bokför som förening här.

Vad gäller allmänna riktlinjer kring bokföring så gäller ju precis samma sak som för alla andra bolagsformer:

  • Du ska följa bokföringsnämndens riktlinjer
  • det ska finnas underlag (typ kvitton eller fakturor) för alla händelser i bokföringen
  • du ska arkivera bokföringen i sju år
  • du ska upprätta någon form av bokslut varje år

Läs mer om bokföring i en ideell förening. 

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!