Periodisk sammanställning

Vad är en periodisk sammanställning och hur fungerar det?

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning - för dig som säljer till företagare andra EU-länder

Du som säljer varor och tjänster till företagare (näringsidkare) i andra länder inom EU behöver varje månad eller kvartal lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket.

När du säljer varor och tjänster till andra EU-länder gör du det momsfritt. Detta gäller om:

  • varan transporteras till ett annat EU-land eller om tjänsten förbrukas i ett annat EU-land
  • köparen är ett företag som angett sitt VAT-nummer

För att Skatteverket ska ha koll på hur mycket du har sålt till andra länder inom EU lämnar du in en så kallad periodisk sammanställning. Det är en sammanställning över samtliga fakturor som du har skickat till berörda kunder med belopp, datum och mottagare. Dessa uppgifter hittar du normalt i ditt faktureringsprogram. 

Fakturera online

Speedledgers faktureringsprogram har du allt du behöver för den moderna företagaren. Färdiga fakturamallar så du snabbt kan vara igång och självklart kostnadsfri rådgivning om du har några funderingar.

Hur ofta behöver du göra en periodisk sammanställning?

En periodisk sammanställning gör du alltså bara om du säljer varor och/eller tjänster till andra näringsidkare, det vill säga företag, i andra EU-länder. Beroende på om du säljer varor eller tjänster redovisar du den periodiska sammanställningen olika ofta:

  • Varje månad om du säljer varor till andra EU-länder
  • Var tredje månad om du säljer tjänster till andra EU-länder
  • Varje månad om du säljer varor och tjänster till andra EU-länder

Skatteverkets kalender kan du hitta alla viktiga datum för just ditt företag. 

Du lämnar din periodiska sammanställning elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst, eller lämnar in pappersblanketten (blankett SKV 5740 som du beställer via Skatteverkets beställningstjänst).

Vanliga deadlines för att ha lämnat in periodisk sammanställning

Om du redovisar elektroniskt ska du ha lämnat in den periodiska sammanställningen den 25:e månaden efter den månad eller kvartal du redovisar. Om du lämnar in pappersblanketten gör du det senast den 20:e månaden efter den månad eller kvartal du redovisar.

Läs mer om periodisk sammanställning på Skatteverkets hemsida.

Kom ihåg- momsdeklarationen

När du säljer till företag i andra EU-länder lägger du inte på någon moms på dina fakturor. Du behöver dock det andra företagets VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och du behöver redovisa för hur mycket du sålt i din momsdeklaration. Du fyller i hur mycket du har sålt för i ruta 35 i din momsdeklaration om du har sålt varor och i ruta 39 om du har sålt tjänster.