Så bokför du semesterlöner

Så här bokför du semesterlöner

Även om du bokför lönerna själv eller om du använder dig av ett löneprogram så kan det vara bra att veta hur det går till. Om du har en enskild firma utan anställda ska du inte bokföra någon lön. Det som är din vinst betalar du istället egenavgifter och skatt på. Resten är din nettolön.

Om du eller någon annan anställd tar ut pengar under månaden bokför du det mot bokföringskonto 1610 Förskott till anställda. När månaden är slut betalar du ut resterande av din bruttolön. I autokonteringen väljer du avancerad kontering och bokför enligt exemplet nedan.

Vid löneutbetalning ska 7210 löner till företagsledare eller löner till 7010 kollektivanställda bokföras mot utbetalningen i banken och 2710 personalskatten. Det du är skyldig till Skatteverket för 2940 arbetsgivare avgifter bokförs mot 7510 arbetsgivare avgifter. Du kan även välja att lägga till innestående semesterlön för att ge en mer rättvis bild av hela året, eller välja att göra det i slutet av året.

Här följer ett exempel utan semesterlöner:

Semesterlöner, bokföringsexempel

Här följer ett exempel med semesterlöner:

bokför dina semesterlöner

Månaden efter löneutbetalningen, runt den 12:e, betalar du in personalskatten och arbetsgivaravgifterna. Inte för semesterlönerna. Det bokför du så här:
Bokföring semesterlöner

Se mer om och boka Martina Eklund

Vill du veta mer om lön så titta gärna på vår webbkurs löner i praktiken nedan. Du kan också se hur mycket lön du kan ta ut varje månade med verktyget Lönekalkylatorn.
[gravityform id="214" title="false" description="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_214' ><div id='gf_214' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_214' id='gform_214' action='/om-bokforing/redovisningskonsulten-tipsar/tips/hur-bokfor-jag-semesterloner/#gf_214'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_214' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_214_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_email_wrapper' ><label class='gfield_label' for='input_214_1' >E-post<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_214_1' type='email' value='' class='medium' tabindex='1000' placeholder='ange din e-post' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_214_2' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_2' id='input_214_2' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='CM-vanliga-handelser-i-din-bokforing' /></li><li id='field_214_3' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_3' id='input_214_3' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='https://www.speedledger.se/om-bokforing/redovisningskonsulten-tipsar/tips/hur-bokfor-jag-semesterloner/' /></li><li id='field_214_4' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_214_4'><li class='gchoice_214_4_1'> <input name='input_4.1' type='checkbox' value='JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/profiling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt; och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.' id='choice_214_4_1' tabindex='1001' /> <label for='choice_214_4_1' id='label_214_4_1'>JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina <br>personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på <br>sätt som beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/profiling/" target="_blank">här</a> och jag är medveten om att mitt <br>samtycke kan återkallas när som helst.</label> </li></ul></div></li><li id='field_214_5' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_214_5'><li class='gchoice_214_5_1'> <input name='input_5.1' type='checkbox' value='JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/marketing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt;. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig direkt ifrån utskicken.' id='choice_214_5_1' tabindex='1002' /> <label for='choice_214_5_1' id='label_214_5_1'>JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information <br>per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som <br>beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/marketing/" target="_blank">här</a>. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan <br>avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig <br>direkt ifrån utskicken.</label> </li></ul></div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_214' class='gform_button button' value='Skicka Guiden' tabindex='1003' onclick='if(window["gf_submitting_214"]){return false;} if( !jQuery("#gform_214")[0].checkValidity || jQuery("#gform_214")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_214"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_214"]){return false;} if( !jQuery("#gform_214")[0].checkValidity || jQuery("#gform_214")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_214"]=true;} jQuery("#gform_214").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=214&amp;title=&amp;description=&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_214' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='214' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_214' value='WyJbXSIsIjBlM2NkYTI3YmUzY2I5YTMyYjljOWNhYmFkMTljNGFhIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_214' id='gform_target_page_number_214' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_214' id='gform_source_page_number_214' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_214' id='gform_ajax_frame_214' title='Ajax Frame'>Denna iframe innehåller logiken som behövs för att hantera Gravity Forms med Ajax-stöd.</iframe> <script type='text/javascript'>jQuery(document).ready(function($){gformInitSpinner( 214, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery('#gform_ajax_frame_214').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_214');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_214').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_214').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_214').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_214').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_214').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_214').val();gformInitSpinner( 214, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [214, current_page]);window['gf_submitting_214'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_214').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_214').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [214]);window['gf_submitting_214'] = false;}, 50);}else{jQuery('#gform_214').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [214, current_page]);} );} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 214) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [214, 1]) } ); </script>