Inför starten av ditt eget företag

Att starta eget företag kräver sina förberedelser innan du river igång med dina planer. En del frågor är kanske mer självklara än andra och vissa har du kanske inte hunnit reflekterat över.

Redovisningskonsulter i nätverket eKRAFT vill från sitt perspektiv ge tips och kunskap som du kan ha nytta inför att starta företag.

När du tagit del av våra tips och känner dig redo att starta igång önskar vi dig all lycka!

Vilken bolagsform ska du välja?

Driva eget företag

[gravityform id="146" title="false" description="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_146' ><div id='gf_146' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_146' id='gform_146' action='/om-bokforing/redovisningskonsulten-tipsar/infor-starten/#gf_146'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_146' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_146_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_email_wrapper' ><label class='gfield_label' for='input_146_1' >E-post<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_146_1' type='email' value='' class='medium' tabindex='1000' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_146_2' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_2' id='input_146_2' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='CM-Bokforingsskolan_del1' /></li><li id='field_146_3' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_3' id='input_146_3' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='popin_lead_bokfskolan' /></li><li id='field_146_4' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_4' id='input_146_4' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='kunskapsportalen' /></li><li id='field_146_5' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_5' id='input_146_5' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='https://www.speedledger.se/om-bokforing/redovisningskonsulten-tipsar/infor-starten/' /></li><li id='field_146_6' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_146_6'><li class='gchoice_146_6_1'> <input name='input_6.1' type='checkbox' value='JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/profiling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt; och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.' id='choice_146_6_1' tabindex='1001' /> <label for='choice_146_6_1' id='label_146_6_1'>JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina <br>personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på <br>sätt som beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/profiling/" target="_blank">här</a> och jag är medveten om att mitt <br>samtycke kan återkallas när som helst.</label> </li></ul></div></li><li id='field_146_7' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_146_7'><li class='gchoice_146_7_1'> <input name='input_7.1' type='checkbox' value='JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/marketing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt;. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig direkt ifrån utskicken.' id='choice_146_7_1' tabindex='1002' /> <label for='choice_146_7_1' id='label_146_7_1'>JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information <br>per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som <br>beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/marketing/" target="_blank">här</a>. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan <br>avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig <br>direkt ifrån utskicken.</label> </li></ul></div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_146' class='gform_button button' value='Ja tack, skicka mig bokföringsskolan!' tabindex='1003' onclick='if(window["gf_submitting_146"]){return false;} if( !jQuery("#gform_146")[0].checkValidity || jQuery("#gform_146")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_146"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_146"]){return false;} if( !jQuery("#gform_146")[0].checkValidity || jQuery("#gform_146")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_146"]=true;} jQuery("#gform_146").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=146&amp;title=&amp;description=&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_146' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='146' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_146' value='WyJbXSIsIjBlM2NkYTI3YmUzY2I5YTMyYjljOWNhYmFkMTljNGFhIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_146' id='gform_target_page_number_146' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_146' id='gform_source_page_number_146' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_146' id='gform_ajax_frame_146' title='Denna iframe innehåller logiken som behövs för att hantera Gravity Forms med Ajax-stöd.'></iframe> <script type='text/javascript'>jQuery(document).ready(function($){gformInitSpinner( 146, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery('#gform_ajax_frame_146').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_146');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_146').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_146').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_146').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_146').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_146').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_146').val();gformInitSpinner( 146, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [146, current_page]);window['gf_submitting_146'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_146').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_146').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [146]);window['gf_submitting_146'] = false;}, 50);}else{jQuery('#gform_146').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [146, current_page]);} );} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 146) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [146, 1]) } ); </script>