Fakturamall

En fakturamall är ett färdigt fakturautseende, som innehåller den information som krävs för att en faktura skall vara godkänd.

Här kan du läsa på Skatteverkets sida vad som skall framgå av en faktura för att den skall uppfylla kraven.

Alla faktureringsprogram har en färdig fakturamall inlagd. Ofta varierar vilken ytterligare information du kan lägga till på fakturan, till exempel logotyp, hemsida, kontaktinformatiuon, specialfält och så vidare.

Fördelar

Fördelarna med att använda ett faktureringsprogram som även har en färdig fakturamall är:

  • Dina fakturor alltid likadana ut vilket gör det lätt för dina kunder att känna igen din faktura
  • Numreringen av fakturorna sköts automatiskt
  • Dina företagsuppgifter finns alltid med på fakturorna
  • Logotyp, om möjlighet finns att importera
  • Kundregister
  • Artikelregister
  • Tidsbesparande

Känner du dig osäker på vilken information som ska vara med på din faktura är det alltid bra att använda sig av ett faktureringsprogram. Det ger dig färdiga fakturamallar och normalt behöver du bara fylla i kunduppgifter, vad kunden ska betala för och priset. Resten sköter fakturamallen och faktureringsprogrammet åt dig.