e-faktura – Ett smidigt sätt att fakturera!

En e-faktura är en faktura som skickas och tas emot i elektronisk form. E-fakturan skickas till fakturamottagarens internetbank och kan där godkännas och betalas direkt. Vid godkännandet av fakturan i internetbanken behöver mottagaren inte fylla i information som OCR-nummer, förfallodatum och betalningsinformation eftersom det redan är ifyllt och klart. Det gör e-faktura till ett tidseffektivt sätt att fakturera och betala sina fakturor. I internetbanken kan som mottagaren även se fakturan innan den godkänns.

 

Passar både företag och privatpersoner 

Företag kan skicka till andra företag eller privatpersoner, samt ta emot e-faktura från andra företag. Privatpersoner kan enbart ta emot e-fakturor. Företag behöver teckna avtal med banken och vara ansluten till bankens e-fakturatjänst för att kunna skicka e-fakturor.

 

Fördelar med e-faktura

Fördelarna med att använda sig av e-faktura är många. Kostnaderna blir mindre då företag sparar tid genom att slippa skriva ut, kuvertera och frankera fakturorna. Det minskar öven kostnaderna i form av porto och papper. Att skicka digitalt är inte bara bara bra för ekonomi utan är även positivt för miljön. Den behöver heller inte transporteras med posten utan skickas elektroniskt direkt till mottagaren. Snabbt och effektivt!

 

machine

 

En annan fördel är att risken att fel uppstår minskar när du använder dig av e-faktura, eftersom kontroller av fakturainformationen alltid görs. Det bidrar också till att risken för så kallade bluffakturor minskar, om inte rent av försvinner. När rätt information kommer fram direkt till mottagaren kan de även betalas i tid. Ifall möjlighet finns att skicka e-fakturor via ditt faktureringsprogram kommer du att spara ännu mer tid.

 

Om du är intresserad av att börja använda dig av e-faktura kan du kontakta din bank, alternativt ditt bokföringsprogram, som kan ge dig mer information. Lycka till med din fakturering!  

Psst! Har du Swedbank och Sparbankerna eller Handelsbanken? Kolla in SpeedFeeds tjänster för fakturering och finansiering!

 

Trevlig bokföring!