Starta företag med en kompis?

Det är onekligen så att  det är vanligt att starta företag med en kompis, eller flera personer som redan känner varandra. Men vad finns det egentligen för fördelar och risker med att starta företag med bästa kompisen som partner?

Det viktigaste att tänka på är att ha någorlunda lika uppfattning om vad ni vill med företaget och hur mycket ni ska jobba. Förr eller senare kommer ni till ett läge där den ena vill satsa mer än andre. Då är det bra att ha tänkt ut hur ni ska hantera situationen så ni inte blir osams. Det är till exempel bra att ha en öppen dialog om hur mycket ni som individer vill arbeta och hur den som vill jobba mer ska kompenseras för det.

Vad händer om den ena parten vill dra sig ur?

 

Ha en öppen dialog i god tid innan det faktiskt blir aktuellt, så att det inte kommer några oväntade överraskningar. Ett kompanjonsavtal ska vara så enkelt som möjligt och fokusera på det viktigaste. Om ni inte gör ett kompanjonsavtal – prata igenom det för att veta var varje person står och försök komma till en överenskommelse.

Om ni bara tänker på dessa enkla riktlinjerna, kan det bli riktigt bra. Många av världens mest framgångsrika företag har startats av kompisar, till exempel Hewlett Packard, Google, Apple.

Framför allt är det väldigt kul att driva företag tillsammans med någon annan, speciellt om man känner till varandras styrkor och svagheter! Lycka till med ditt företagande och kom ihåg att ta hand om dina vänner och kollegor!

[gravityform id="146" title="false" description="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_146' ><div id='gf_146' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_146' id='gform_146' action='/om-bokforing/driva-smaforetag/starta-med-kompis/#gf_146'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_146' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_146_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_email_wrapper' ><label class='gfield_label' for='input_146_1' >E-post<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_146_1' type='email' value='' class='medium' tabindex='1000' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_146_2' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_2' id='input_146_2' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='CM-Bokforingsskolan_del1' /></li><li id='field_146_3' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_3' id='input_146_3' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='popin_lead_bokfskolan' /></li><li id='field_146_4' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_4' id='input_146_4' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='kunskapsportalen' /></li><li id='field_146_5' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_5' id='input_146_5' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='https://www.speedledger.se/om-bokforing/driva-smaforetag/starta-med-kompis/' /></li><li id='field_146_6' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_146_6'><li class='gchoice_146_6_1'> <input name='input_6.1' type='checkbox' value='JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/profiling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt; och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.' id='choice_146_6_1' tabindex='1001' /> <label for='choice_146_6_1' id='label_146_6_1'>JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina <br>personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på <br>sätt som beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/profiling/" target="_blank">här</a> och jag är medveten om att mitt <br>samtycke kan återkallas när som helst.</label> </li></ul></div></li><li id='field_146_7' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_146_7'><li class='gchoice_146_7_1'> <input name='input_7.1' type='checkbox' value='JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/marketing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt;. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig direkt ifrån utskicken.' id='choice_146_7_1' tabindex='1002' /> <label for='choice_146_7_1' id='label_146_7_1'>JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information <br>per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som <br>beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/marketing/" target="_blank">här</a>. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan <br>avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig <br>direkt ifrån utskicken.</label> </li></ul></div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_146' class='gform_button button' value='Ja tack, skicka mig bokföringsskolan!' tabindex='1003' onclick='if(window["gf_submitting_146"]){return false;} if( !jQuery("#gform_146")[0].checkValidity || jQuery("#gform_146")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_146"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_146"]){return false;} if( !jQuery("#gform_146")[0].checkValidity || jQuery("#gform_146")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_146"]=true;} jQuery("#gform_146").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=146&amp;title=&amp;description=&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_146' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='146' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_146' value='WyJbXSIsIjBlM2NkYTI3YmUzY2I5YTMyYjljOWNhYmFkMTljNGFhIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_146' id='gform_target_page_number_146' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_146' id='gform_source_page_number_146' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_146' id='gform_ajax_frame_146' title='Denna iframe innehåller logiken som behövs för att hantera Gravity Forms med Ajax-stöd.'></iframe> <script type='text/javascript'>jQuery(document).ready(function($){gformInitSpinner( 146, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery('#gform_ajax_frame_146').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_146');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_146').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_146').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_146').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_146').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_146').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_146').val();gformInitSpinner( 146, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [146, current_page]);window['gf_submitting_146'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_146').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_146').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [146]);window['gf_submitting_146'] = false;}, 50);}else{jQuery('#gform_146').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [146, current_page]);} );} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 146) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [146, 1]) } ); </script>