Säljskolan

Välkommen till SpeedLedgers säljskola!

Att sälja sina produkter är en viktig del av att driva eget företag. Det är dessutom en väldigt spännande och rolig del. Därför har vi samlat ihop lite tips i vår säljskola.  Själva säljprocessen ser naturligtvis olika ut beroende på vad du säljer, vilken målgrupp du har och vart någonstans du är verksam. Att bli en duktig säljare är en din konstform och det finns mycket som du kan göra för att påverka din egen försäljning. Det finns två aspekter – den praktiska biten är en del och den mentala är en annan

I säljskolan ger vi dig tips på hur du kan förbättra din försäljning och vilka delar som du bör tänka lite extra på i din säljprocess. Vi lyfter delar som tar upp vikten av din och din kunden relation, hur du skapar förtroende och hur du hanterar avslutsprocessen!

Börja med att läsa hur du kan utgå och identifiera kunden behov här

  
 

[gravityform id="146" title="false" description="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_146' ><div id='gf_146' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_146' id='gform_146' action='/om-bokforing/driva-smaforetag/saljskolan/#gf_146'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_146' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_146_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_email_wrapper' ><label class='gfield_label' for='input_146_1' >E-post<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_146_1' type='email' value='' class='medium' tabindex='1000' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_146_2' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_2' id='input_146_2' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='CM-Bokforingsskolan_del1' /></li><li id='field_146_3' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_3' id='input_146_3' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='popin_lead_bokfskolan' /></li><li id='field_146_4' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_4' id='input_146_4' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='kunskapsportalen' /></li><li id='field_146_5' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_5' id='input_146_5' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='https://www.speedledger.se/om-bokforing/driva-smaforetag/saljskolan/' /></li><li id='field_146_6' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_146_6'><li class='gchoice_146_6_1'> <input name='input_6.1' type='checkbox' value='JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/profiling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt; och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.' id='choice_146_6_1' tabindex='1001' /> <label for='choice_146_6_1' id='label_146_6_1'>JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina <br>personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på <br>sätt som beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/profiling/" target="_blank">här</a> och jag är medveten om att mitt <br>samtycke kan återkallas när som helst.</label> </li></ul></div></li><li id='field_146_7' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_146_7'><li class='gchoice_146_7_1'> <input name='input_7.1' type='checkbox' value='JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/marketing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt;. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig direkt ifrån utskicken.' id='choice_146_7_1' tabindex='1002' /> <label for='choice_146_7_1' id='label_146_7_1'>JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information <br>per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som <br>beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/marketing/" target="_blank">här</a>. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan <br>avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig <br>direkt ifrån utskicken.</label> </li></ul></div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_146' class='gform_button button' value='Ja tack, skicka mig bokföringsskolan!' tabindex='1003' onclick='if(window["gf_submitting_146"]){return false;} if( !jQuery("#gform_146")[0].checkValidity || jQuery("#gform_146")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_146"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_146"]){return false;} if( !jQuery("#gform_146")[0].checkValidity || jQuery("#gform_146")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_146"]=true;} jQuery("#gform_146").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=146&amp;title=&amp;description=&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_146' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='146' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_146' value='WyJbXSIsIjBlM2NkYTI3YmUzY2I5YTMyYjljOWNhYmFkMTljNGFhIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_146' id='gform_target_page_number_146' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_146' id='gform_source_page_number_146' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_146' id='gform_ajax_frame_146' title='Denna iframe innehåller logiken som behövs för att hantera Gravity Forms med Ajax-stöd.'></iframe> <script type='text/javascript'>jQuery(document).ready(function($){gformInitSpinner( 146, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery('#gform_ajax_frame_146').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_146');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_146').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_146').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_146').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_146').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_146').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_146').val();gformInitSpinner( 146, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [146, current_page]);window['gf_submitting_146'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_146').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_146').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [146]);window['gf_submitting_146'] = false;}, 50);}else{jQuery('#gform_146').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [146, current_page]);} );} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 146) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [146, 1]) } ); </script>