Hantera bluffakturor

Regel nummer ett när du tror att du har fått en bluffaktura är att inte betala fakturan. Regel nummer två är att bestrida bluffakturan.

Svensk Handel publicerade nyligen en varningslista som varnar för bluffakturor och företag med tvivelaktiga försäljningsmetoder, eller för erbjudanden som kan uppfattas som vilseledande.

Läs Svensk Handels varningslista

Bestrida en bluffaktura

Det är ju självklart obehagligt att få en bluffaktura och inte alltid helt enkelt att veta vad du faktiskt ska göra med fakturan. Eftersom ett inkassobolag bara kan driva in en fordran om fordran inte bestridits, är det viktigt att du bestrider bluffakturan.

Så fort en fordran bestridits tappar inkassobolaget sin makt och måste lämna tillbaka ärendet till uppdragsgivaren, det vill säga till den som ställt ut fakturan. Med andra ord faller själva inkassoprocessen och tvisten avgörs så småningom i en domstol.
Om du vet att du har rätt och inte ska betala, ska du alltid bestrida fakturan.

Så gör du för att bestrida en faktura

  1. Skriv med bläckpenna på fakturan: dagens datum, Jag bestrider denna faktura på grund av…. Undvik att signera med din namnteckning, texta ditt eller företagets namn
  2. Posta, faxa eller e-posta till den adress eller faxnummer som utställaren angivit på faktura.
  3. Ring inte utställaren. Tyvärr är muntliga bestridanden ofta svåra att bevisa.
  4. Spara alla dokument. Om du postar med vanlig post är det bra att scanna av eller kopiera fakturan med bestridandetexten innan du postar.

Ange kortast möjliga anledning till att du bestrider fakturan. Till exempel: Har inte beställt någon vara/tjänst. Du behöver inte bevisa något i bestridandet, ett enkelt meddelande att du anser dig icke betalningsskyldig räcker.

Efter att du bestridit fakturan behöver du inte göra något mer. Om det kommer ytterligare krav på samma faktura från utställaren, eller ett inkassobolag, hänvisar du bara till ditt tidigare bestridande den xxxx-xx-xx och bifogar en kopia på ditt första bestridande.

Läs Polisens tips för hur du bestrider en bluffaktura