Förhandla med banken -
dags att skaffa kredit för ditt företag?

Vårt kredit tips nummer 3 för att skaffa kredit hos banken
är att använda samma terminologi som banken använder.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Kunskapsportalen  >  Driva småföretag > Skaffa kredit tips 3 – förhandla med banken

Budskap till banken:

 • Jag har en bra affärsidé som funkar så här…
 • Mina intäkter och kostnader ser ut så här…
 • Balansräkningen ser ut så här…
 • Om jag investerar i ett något större varulager (eller i den här maskinen…) så kommer försäljningen och/eller lönsamheten öka så här…
 • …och för att kunna investera i tillgångarna behöver företaget låna så här mycket pengar i banken…
 • …och då kommer balansräkningen se ut så här…
 • Jag kommer att klara av räntor och eventuella amortering i och med att jag får ett överskott på……

Förbered dig också på följdfrågan

  • Har du kollat på alternativen till att låna i bank, till exempel att minska på någon annan tillgång än den som du behöver investera? Du kan exempelvis driva in kundfakturorna snabbare (om du säljer mot faktura), så att kundfordringarna minskar, eller låna mer av leverantörerna (öka leveratörsskulderna)?

Att visa banken att du förstår hur din balansräkning ser ut, vilka de stora posterna i balansräkningen är och hur de påverkar ditt behov av kapital skapar ett förtroende.

Jämför dina nyckeltal

  • Om du kan jämföra några av dina nyckeltal med branschgenomsnittet och visa att dina nyckeltal ligger bra till i jämförelsen, är det också en stor fördel. Till exempel:

   • Skoaffärer behöver i regel ha ett lager som motsvarar 20 % av årsomsättningen, men vårt ligger bara på 18 %. Därför bör vi öka lagret med cirka 100 000 kr för att kunna öka omsättningen. För att klara det behöver vi låna…..

   Beskriv för banken hur du aktivt jobbar med att minska övriga tillgångar och öka övriga skulder, men att du ändå behöver komplettera med en kredit hos banken.

   När du jobbar med balansräkningen och gör den övningen kanske det till och med visar sig att du inte behöver låna pengar i banken. Kanske räcker det med att förhandla med leverantörerna om längre kredittid på varuinköp.

Fler tips

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!