Kontantmetod – organisering

Låt oss ta en titt på det löpande arbetet med bokföring, fakturor och verifikationer. Om du har kontantmetod, så bokförs fakturorna bara en gång – på betaldagen. Fakturorna vandrar från bevakningsflikarna 2, 3 och 4 och vidare till flik 1. Där bokförs de sedan i betaldatumordning via autokonteringen eller manuell kontering.

 

Kundfakturor

När du skickar en kundfaktura:

 • Sätt in en kopia sist bakom flik 2. Fakturadatum ska finnas angivet på fakturan.

  När du får betalt från en kund:

 • Ta fram fakturan från flik 2.
 • Skriv eller stämpla betaldatum längst ner.
 • Sätt in den bakom flik 1 i datumordning (betaldatum).
 • Fakturan kan nu bokföras – i autokonteringen om den betalades till bankkontot, annars i manuell kontering.
 • Skriv det verifikationsnummer på fakturan som programmet ger dig.

 

Leverantörsfakturor

När du tar emot en leverantörsfaktura:

 • Skriv eller stämpla ankomstdatum högst upp på fakturan.
 • Sätt in den sist bakom flik 4.

  När du lägger in en leverantörsfaktura för betalning:

 • Ta fram fakturan från flik 4.
 • Skriv eller stämpla betaldatum längst ner.
 • Sätt in den bakom flik 3 i datumordning (betaldatum).

  När en leverantörsfaktura blir betald:

 • Ta fram fakturan från flik 3.
 • Sätt in den bakom flik 1 i datumordning (betaldatum).
 • Fakturan kan nu bokföras – i autokonteringen om den betalades från bankkontot, annars i manuell kontering.
 • Skriv det verifikationsnummer på fakturan som programmet ger dig.

 

Övriga verifikationer

Sätt in dem i datumordning: 

 • Bakom flik 1.
 • Dessa kan nu bokföras – i autokonteringen om det gäller genomförda in- eller utbetalningar på bankkontot, annars i manuell kontering.
 • Skriv det verifikationsnummer på varje verifikation som programmet ger dig.