Arbetssätt faktureringsmetod

Bokföring enligt faktureringsmetoden – förslag på arbetssätt

Med metoden ”bokföra fakturor direkt” (faktureringsmetoden) bokförs fakturorna två gånger: en gång direkt när de utfärdas/mottages och en gång när de betalas. Fakturorna vandrar från bevakningsflikarna 2, 3 och 4 och vidare till flik 1. Sedan bokförs de via autokonteringen eller manuell kontering: ena kopian i utfärdande- /mottagandedatumordning, den andra i betaldatumordning.

 

Kundfakturor

När du skickar en kundfaktura:  

  • Se till du har två kopior kvar själv. Fakturadatum ska finnas angivet på fakturorna.
  • Sätt in den ena bakom flik 1. Den bokförs i manuell kontering i fakturadatumordning.
  • Skriv det verifikationsnummer på fakturan som programmet ger dig.
  • Sätt in den andra kopian sist bakom flik 2.

  När du får betalt från en kund:

   • Ta fram fakturan från flik 2.
   • Skriv eller stämpla betaldatum längst ner på fakturan.
   • Sätt in den bakom flik 1 i datumordning (betaldatum).
   • Fakturan kan nu bokföras – i autokonteringen om den betalades till bankkontot, annars i manuell kontering.
   • Skriv det verifikationsnummer på fakturan som programmet ger dig.

 

Leverantörsfakturor

När du tar emot en leverantörsfaktura:

   • Kopiera så att du har två exemplar av fakturan.
   • Skriv eller stämpla ankomstdatum högst upp på fakturorna.
   • Sätt in båda exemplaren sist bakom flik 4.

  När du lägger in en leverantörsfaktura för betalning:

   • Ta fram fakturorna från flik 4.
   • Skriv eller stämpla betaldatum längst ner.
   • Sätt in den ena bakom flik 1 i datumordning (ankomstdatum). Den kan nu bokföras i autokonteringen.
   • Skriv det verifikationsnummer på fakturan som programmet ger dig.
   • Sätt in den andra kopian bakom flik 3 i datumordning (betaldatum).

  När en leverantörsfaktura blir betald:

   • Ta fram fakturan från flik 3.
   • Sätt in den bakom flik 1 i datumordning (betaldatum).
   • Fakturan kan nu bokföras helautomatiskt i autokonteringen via länken Godkänna automatiska verifikationer.
   • Skriv det verifikationsnummer på fakturan som programmet ger dig.
   • Om fakturan inte betalades från bankkontot bokförs den i manuell kontering istället för via autokonteringen.

Övriga verifikationer Sätt in dem i datumordning

   • bakom flik 1.
   • Dessa kan nu bokföras – i autokonteringen om det gäller genomförda in- eller utbetalningar på bankkontot, annars i manuell kontering.
   • Skriv det verifikationsnummer på varje verifikation som programmet ger dig.