Bokföra gåva hjälporganisation

Här kan du läsa hur du bokför en gåva. Gåvan är dock inte avdragsgill, liksom vissa andra utgifter.

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Bokföra gåva hjälporganisation

Bokför en gåva till en hjälporganisation

Här kan du läsa hur du gör för att bokföra gåvor eller en gåva till hjälporganisationer. Det finns många goda skäl att ge till välgörenhet idag, inte minst den fruktansvärda flyktingkris som drabbar stora delar av världen. Många företag, stora som små, ger till hjälporganisationer och ser det som en självklarhet att hjälpa till. 

Alla företag och organisationer får ge till hjälporganisationer så länge det godkänns inom bolaget eller föreningen. Gåvan är dock inte avdragsgill, liksom vissa andra utgifter. Att något inte är avdragsgillt betyder att det inte finns med i det resultat som används när skatten ska räknas ut, alltså att du inte kan göra något skatteavdrag för välgörenhet.

Finns det avdragsgilla gåvor?

Vissa gåvor, så som gåvor vid personalfester eller julgåvor är avdragsgilla upp till ett visst belopp. Beloppen kan du hitta på skatteverkets hemsida. Du bör dock vara försiktig med gåvor om du räknar med att de skall vara avdragsgilla eftersom gränsen kan vara hårfin mellan vad som räknas som en avdragsgill och en ej avdragsgill gåva. Detta speciellt när det gäller gåvor du ger till någon utanför ditt företag. Läs gärna mer om gåvor som inte gäller gåvor till hjälporganisationer här.

Varför är gåvor till hjälporganisationer inte avdragsgilla?

Syftet med att ge en gåva är att göra något gott i samhället. Hade det vart avdragsgillt att ge en gåva hade företag kunnat sätta gåvogivande till varandra i system, och på så sätt kunna slippa undan att beskattas på sitt resultat. 

Eftersom det heller inte krävs någon motprestation när du som företag ger en gåva till hjälporganisationer anses det heller inte vara en skattepliktig kostnad. Skulle man ta sponsring som exempel får företaget som sponsrar ofta en motprestation, till exempel genom exponering (reklam). Därför kan sponsring vara en avdragsgill kostnad, medan gåvor till hjälporganisationer inte är det.

Bokför gåva med Enskild firma

Eftersom gåvor till hjälporganisationer inte är avdragsgilla rekommenderar vi att du som skall bokföra en gåva till hjälporganisationer bokför den mot konto 2013, egna uttag. Du kan också bokföra den mot konto 6993, Lämnade bidrag och gåvor. Men genom att bokföra gåvan som ett eget uttag slipper du återföra beloppet för gåvan till beskattning vid bokslutet. 

Bokför gåva i Aktiebolag

aktiebolag kan du bokföra gåvor på kontot 6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader. Alla ej avdragsgilla kostnader summeras ihop i samband med bokslutet. Sedan justeras resultatet därefter. Det gör att vinsten och skatten blir högre.