Regler för ROT och RUT när du driver företag

ROT och RUT-arbeten innebär i kort att du som utnyttjar detta har rätt att göra avdrag på halva arbetskostnaden med högst 50 000 kr per person och år.

 

Rot och rut

 

Då får du göra avdrag

Du får göra avdrag på reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad, men inte för nybyggnation av hus. Du kan även ansöka om avdrag om det är en hushållsnära tjänst, till exempel städning, renhållning, barnpassning och vissa typer av trädgårdsarbete.

Avdrag får inte göras för inköp av material- och resekostnader.

 

Så ansöker du om ROT och RUT-avdrag

Det är du som företagare som ansöker om Rot- och Rutavdrag för din kund. Du drar av halva arbetskostnaden (dock högst 50 000 kr per person och år). Din kund ska ha ett intyg på hur mycket rot- och rutavdrag de har att nyttja. Intyget får din kund från Skatteverket.

Du ansöker sedan till Skatteverket om att få tillbaka 30% av summan på fakturan.

 

Att ansöka – nya regler för ROT och RUT-arbeten från och med 1 januari 2016

Från och med januari 2015 måste du använda dig av Skatteverkets e-tjänst för ROT och RUT. Du måste även ha anmält ett bankkonto till Skatteverket för att få utbetalningen. Det innebär att du inte längre kan få utbetalningen via avi.

Uppgifter som du behöver lämna i din ansökan:

  • kontaktuppgifter samt bankkonto
  • uppgifter om köparen
  • kostnad för utfört arbete
  • specifikation på utfört arbete

Utöver detta behöver du även ange:

  • antalet arbetade timmar
  • vilken typ av arbete som utförts
  • hur mycket du debiterat för material
  • hur mycket du debiterat för annat än rot- eller rutarbetet och material, till exempel resekostnader

 

Läs om hur du bokför Rot och Rut på vårt Hjälpcenter.

Läs mer om Rot och Rut på Skatteverkets hemsida.

Hämta manual för hur du fyller i ansökan för Skatteverkets e-tjänst för ROT och RUT.

 

Hoppas du lärde dig något nytt! Lycka till! 

Vill du lära dig mer? Läs om Regler för importmoms.

[gravityform id="133" title="false" description="false" ajax="true"]