Hur bokförs friskvårdsbidrag?

Under hösten är det många som pratar om friskvårdsbidrag när det kommer till företagande och bokföring. Men vad är egentligen ett friskvårdsbidrag och hur fungerar det?

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Kunskapsportalen  >  Bokföring > Bokför friskvårdsbidrag

Vad är friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag är en så kallad skattefri personalförmån du kan ansöka om som framförallt aktiebolag. Det innebär att företaget kan betala upp till ett visst belopp för vissa aktiviteter så som gymkort eller massage till dig som arbetstagare. 


Friskvårdsbidraget är tänkt som ett sätt att få dig som arbetstagare att hålla dig frisk och förebygga sjukdomar, längre sjukskrivningar samt allmänt välmående för dig som arbetstagare.

Hur fungerar friskvårdsbidrag?

Till att börja med måste alla som arbetar på ett företag erbjudas friskvårdsbidrag för att arbetsgivaren skall få erbjuda det. Samma belopp och villkor skall erbjudas till alla anställda. Beloppet skall vara av mindre värde (maximalt 5000 kr/år) och det skall användas för motion- och friskvårdsaktiviteter.

För att friskvårdsbidraget skall vara skattefritt får det inte överstiga 5000 kr. Om det överstiger 5000 kr blir det istället skattepliktigt, vilket innebär att mottagaren skall förmånsbeskattas. Förmånsbeskattningen sker då för hela beloppet och inte bara för den del som överstiger 5000 kr. Att friskvårdsbidraget är skattefritt innebär att arbetsgivaren inte behöver betala någon skatt eller arbetsgivaravgifter på själva utbetalningen.

Vad räknas som friskvårdsbidrag?

Du kan söka friskvårdsbidrag för de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter. För att något skall räknas som berättigat till friskvårdsbidrag behöver det vara av mindre värde. Skatteverket har dock tagit fram en lista med de aktiviteter som är tillåtna. Vi rekommenderar att du ser efter om din aktivitet räknas eller inte. Det är också bra att tillägga att det är kostnaden för själva aktiviteten (exempelvis ett gymkort) som du kan söka friskvårdsbidrag för, men inte utrustningen för att genomföra själva aktiviteten.  Några exempel på vad du kan söka friskvårdsbidrag för är gymkort, vissa typer av massage, startavgifter till motionslopp med flera. 

Kan alla få friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidraget gäller för alla anställda i ett företag, men inte för företaget som juridisk person. Friskvårdsbidraget gäller heller inte för ägaren av en enskild firma, eftersom företagaren själv inte anses som anställd på samma sätt som i ett aktiebolag. 

Friskvårdsbidrag eller naturaförmån?

Naturaförmån är också ett begrepp man bör känna till om man pratar om friskvårdsbidrag. En naturaförmån uppstår när ett företag erbjuder samtliga anställda samma förmån: exempelvis ett årskort på ett visst gym. I det fallet ersätter naturaförmånen friskvårdsbidraget för den anställde.  En naturaförmån har ingen fast beloppsgräns som friskvårdsbidraget har. Dock gäller att aktiviteten skall vara av mindre värde även för naturaförmånen. 

Hur bokförs friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag är en personalkostnad och bokförs mot konto 7690, Övriga personalkostnader: 

bokför friskvårdsbidrag

Detta gäller utbetalningen till den anställde som skall motta friskvårdsbidraget. Om företaget betalar direkt till leverantören skall även moms lyftas.

Vår support hjälper dig med bokföringen!

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!