Bokföra moms - hur fungerar det med
ingående moms & utgående moms

Moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter, är en statlig skatt. De flesta företag är skyldiga att redovisa moms.

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Bokföra moms – ingående & utgående moms

Rubrik

Tanken är att varje led i värdekedjan ska betala en skatt på det mervärde som tillförs, en mervärdesskatt. Rent praktiskt läggs momsen, vanligen 25%, på allt som säljs inom landet. Momsen läggs till och summan är priset inklusive moms. Summan får kunderna betala och momsbeloppet kallas utgående moms. Den ingående momsen, alltså sådan moms som betalas i samband med inköp gjorda till företaget, räknas i slutet av en period (en månad, ett kvartal eller ett år) ihop med den utgående momsen.

Rubrik

Här kommer några begrepp och termer som är bra att kunna när du ska redovisa moms:

 • Ingående moms är momsen på det du köper in. Den drar du av vid din momsredovisning och ska därmed gå in. Ingående moms redovisas löpande som en fordran på konto 2641 i debet.
 • Utgående moms som är momsen på det du säljer. Den ska betalas till Skatteverket och ska alltså gå ut vid din momsredovisning. Utgående moms redovisas löpande som en skuld.

Skillnaden mellan ingående och utgående moms, blir momsen på det värdetillägg som företaget tillförts och därmed det belopp som redovisas till Skatteverket. Med andra ord, utgående moms betalas till Skatteverket och ingående moms fås tillbaka.

En del företag behöver inte redovisa moms. Det kan bero på att de i huvudsak säljer varor eller tjänster som inte är momspliktiga, till exempel utbildning.

Missa inte vår kostnadsfria webbkurs -
Moms i praktiken

Ingående moms och utgående moms, hur sköter man egentligen sin momsredovisning på rätt sätt? Vi ger dig exempel med förklaringar runt moms och hur allt fungerar i praktiken. 

Rubrik:

 • 6% på nyhetstidningar, kultur och idrott,
 • 12% på hotell, camping, livsmedel,
 • 25% på de flesta övriga varor och tjänster.

Rubrik?

Moms redovisas antingen varje månad, varje kvartal eller en gång per år.

  • För företag som redovisar moms månadsvis måste både skattedeklarationen och momsbeloppet vara inne. Det ska vara betalt senast den 12:e i andra månaden efter varje periodens utgång.
  • Momsen för januari redovisas den 12 mars, momsen för februari redovisas den 12 april osv.
  • I januari och augusti får man 5 dagar extra, det vill säga redovisning sker den 17:e. Datumet kan även skjutas fram om det sammanfaller med helgdag.
  • Stora företag (omsättning över 40 miljoner kronor) redovisar moms tidigare; den 26:e i månaden efter periodens utgång.
Rubrik

 • När du – som representant för ett företag eller motsvarande – anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

  Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy

Låt ditt bokföringsprogram tänka åt dig

Speedledger bokföringsprogram skapas din bokföring från banken, du får färdiga förslag att godkänna, klart!

Testa vårt faktureringsprogram gratis i 45 dagar!

Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder 1 000 kr
5170 Rep och underhåll fastighet 800 kr
2641 Ingående moms 200 kr

Debet Kredit
3010 Försäljning 960 kr
2611 Utgående moms 240 kr
1510 Kundfordringar 1 200 kr
Summa 1 200 kr 1 200 kr