Lönekontering

Total lönekostnad: 0:-
Avdragen skatt kan inte vara mer än bruttolönen
Utbetalas: 0:-
Konto Radtext Debet Kredit
1930 Företagskonto Utbetald nettolön
2710 Personalens källskatt Avdragen skatt
7210 Löner tjänstemän Bruttolön