Vad är en faktura?

En faktura är ett dokument i antingen pappers- eller elektronisk form som du antingen tar emot eller skickar till dina kunder. En faktura räknas som ett juridiskt dokument (om ni inte har avtalat  någonting annat) som visar när fakturan skall vara betald. Oavsett hur stort belopp du skall fakturera (det finns vissa undantag) behöver du skapa en faktura när du är näringsidkare.

 

Skapa en faktura

Många tror att en faktura behöver skapas i ett faktureringsprogram, men så är inte fallet. Så länge du får med dig de delar som vi nämner nedan så kan du skapa din faktura på valfritt sätt.

Däremot finns det såklart fördelar med att skapa fakturorna i ett faktureringsprogram.Då kommer dina fakturor alltid se likadana ut, och det är ofta lätt att ladda upp en logotyp så att dina kunder kan känna igen att fakturan kommer från dig. Det blir också lättare att använda kund – och artikelregister eftersom många program har detta inbyggt. Fakturorna sparas även på samma ställe, och du sparar tid genom att skapa fakturamallar.

Men vad skall en faktura innehålla?

Det finns två olika lagar som anger vad en faktura måste innehålla: Bokföringslagen och mervärdesskattelagen.

Enligt Bokföringslagen skall en faktura innehålla: 

 • Datum för fakturans utställande (fakturadatum), 
 • Vem kunden är,
 • Affärshändelse (vad det är som hänt),
 • Specifikation, det vill säga  vad fakturan avser,
 • Belopp.

Mervärdesskattelagen anger också ytterligare krav på en fakturas innehåll: 

 • Ett unikt fakturanummer (löpnummer) för varje faktura. Den följden får inte brytas utan ansökan, och får inte heller vara ett datum, 
 • Säljarens momsregistreringsnummer,
 • Säljarens och köparens namn och adress,
 • Varornas/tjänsternas mängd och art,
 • Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats, 
 • Den/de momssatser som gäller,
 • Den del av det du betalar som är moms.

 

Vill du veta mer?

Med SpeedLedger e-bokföring och vårt faktureringsprogram får du såklart fakturor som följer alla dessa krav, och dessutom stöd för ROT/RUT-fakturor, fakturor till utlandet och mycket mer. Vill du veta mer om vår faktureringstjänst? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.