Bokföra själv

Tips till dig som är ny företagare

Under lågkonjunkturer och orolig ekonomi startas det oftast fler företag än vad det gör i en högkonjunktur. Så har det även varit under coronapandemin. Redan under 2020 ökade antalet nystartade företag jämfört med 2019 med 10%. Så är även fallet för 2021: Under 2021 startades ca 78 000 nya företag