Varje år skapas eller förändras många olika lagar och regler. Det är också vanligt att dessa träder i kraft vid årsskiftet, även om det också sker många förändringar under året. I år har det varit ett speciellt år kring just detta i samband med pandemin. 

Men i det här inlägget tänkte vi kika närmare på vilka nya lagar och regler som trädde i kraft i samband med att vi bytte år från 2020 till 2021. Vi väljer att fokusera främst på de lagar och regler som är viktiga för dig som företagare, och har därför valt ut 5 lagar och regler som kan vara bra att känna till.

 

Förändringar i RUT-avdraget

Från och med 2021 både höjs och förändras RUT-avdraget. Den största förändringen som sker är att maxbeloppet för att göra RUT-avdrag höjs från 50 000 till 75 000. Från och med 1 januari 2021 kan privatpersoner alltså begära avdrag för tjänster som kvalificeras för RUT upp till 75 000 kronor. ROT-avdraget är dock detsamma som tidigare, det vill säga upp till 50 000 kronor. 

RUT-avdraget utökas som sagt och får nya kategorier av arbete som omfattas av avdraget: 

  • hämtning och lämning till tvättinrättning, där transporten är en del av tjänsten,
  • vattentvätt av kläder och textilier som sker i en tvättinrättning,
  • torkning och annan efterbehandling som sker i samband med sådan tvätt som nämns ovan,
  • tjänster för enklare tillsyn av bostad,
  • möblering och flyttning av möbler (dock ej inredningshjälp),
  • transport som avser bortforsling av möbler mm. som skall säljas i andra hand
  • transport av bohag för magasinering.

Läs gärna mer om detta hos skatteverket om det påverkar din verksamhet. 

 

Växa-stödet blir permanent

Det stöd som kallas för växa-stödet innebär att den första personen du anställer i ditt företag har sänkta arbetsgivaravgifter. Det innebär att du som arbetsgivare bara betalar ålderspensionsskatten på 10,21% för den anställde. Tidigare var detta stöd tidsbestämt, och satt att det inte skulle gälla längre än till utgången av 2020. Nu har dock regeringen bestämt att stödet kommer vara permanent. Som arbetsgivare kan du ansöka om detta för en period av högst 24 månader, men själva möjligheten att söka det kommer vara permanent från och med . 1 januari 2021. 

 

Sänkt bolags- och expansionsfondsskatt

Från och med 1 januari 2021 sänks bolagsskatten för bolag som har ett beskattningsår som börjar 1 januari 2021 eller senare. Detta är steg två i det beslut som fattas 2018 om att sänka bolagsskatten i två steg över 2019 och 2020. Skattesatsen från och med 2021 blir 20,6%. 

Även skatten för expansionsfond i enskild firma sänks till samma nivå, men istället för att sänkas under två steg sänks skatten för expansionsfond direkt till samma nivå som bolagsskatten, det vill säga till 20,6%. 

 

Skattereduktion för installation av grön teknik

Det har även beslutats om att en skattereduktion för installation av grön teknik skall börja gälla från och med 2021, vilken kommer ersätta flera andra stöd. Skattereduktionen av grön teknik kommer uppgå till 15% av arbets- och materialkostnaderna för solcellspaneler. För installation av egenproducerad el och installation av laddstation till elfordon kan du få en reduktion på 50% av installationskostnaden. Skattereduktionen får uppgå till som högst 50 000 kr per år. 

 

Ändrad beskattning för inhyrd utländsk personal

Från och med den 1 januari 2021 skall utländsk personal som saknar ett fast driftställe  i Sverige beskattas personen i Sverige när han eller hon utför arbete för en verksamhet här. 183-dagars-regeln skall inte längre kunna tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. Undantag gäller dock för mycket korta arbetstillfällen. 

 

Här kan du läsa mer om nya lagar & regler som påverkar företag.