Idag är det Internationella kvinnodagen. En viktigt dag för jämställdhet. Vi på SpeedLedger vill gärna återpublicera en av våra intervjuer med doktorand Marta Lindvert som forskat kring hur företagande, specifikt kvinnligt företagande, gynnar utvecklingen i u- och i-länder. Läs och njut av Martas fantastiska forskning: 

Marta Lindvert, doktorand vid Mittuniversitetet i Östersund, utvecklade under sin studietid ett intresse för utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och kvinnorätt.  I en av sina studier undersöker Lindvert hur småföretagande, kvinnligt småföretagande i synnerhet, påverkar samhället och dess utveckling.

Att vara företagare kan innebära många saker. Du kanske har jobbat med ditt företag i många år, har hög omsättning och flera anställda, eller kanske är du nystartad och tar dina första stapplande steg i företagsvärlden. Oavsett var du är i processen följer du samma regler och lagar som alla andra företagare i Sverige. Vi har ett välfungerande regelverk som gör att du enkelt kan ta dig från punkt A till punkt B i företagardjungeln.

Jämställdhet – fast inte hela tiden

Trots att vi lever i ett relativt jämställt samhälle kan kvinnor på arbetsmarknaden och som småföretagare ibland känna sig orättvist behandlade. Det finns tillfällen där jämställdheten börjar ifrågasättas. I Norden har vi kommit långt i jämställdhetsfrågan och det har i många fall stärkt upp våra samhällen och bidragit till en positiv utveckling av bland annat utbildning, arbetstillfällen och företagande.

internationellakvinnodagen_3

Marta Lindvert har studerat kvinnligt företagande i både u- och i-länder, utfört fältstudier i Tanzania och Pakistan där fokus har legat på kvinnligt företagande och hur kvinnor finansierar sina företag och varit del i en grupp om åtta forskare som utfört liknande fältstudier i Norden, framförallt i Norge och Sverige. Lindvert konstaterar att oavsett kön är det av självklara skäl lättare att starta en verksamhet i ett i-land, än det är i ett u-land. Det främsta orsaken är u-ländernas brist på social- och ekonomisk struktur samt fungerande institutioner. Det finns helt enkelt inga klara riktlinjer och regler att följa.

Starkare kvinnor = ett starkare folk

Trots att Norge och Sverige är rika och relativt jämställda länder, är det kvinnliga företagandet i Norden på många punkter likt det kvinnliga företagandet i u-länder som Tanzania och Pakistan. Lindvert menar, att när de båda studierna jämförs, går det att se att kvinnor relaterar saker och ting till familjen i en mycket högre grad än män, oavsett land eller bakgrund. Kvinnliga företagare ser mer till sin familj och använder det som riktlinje i sitt företagande.

Många av de kvinnliga företagarna som deltog i de båda studierna resonerade att de som egenföretagare hade möjlighet att själva styra sin tid och ha större flexibilitet, vilket sågs som positivt för familjesituationen. Det här innebär att en kvinna som genom sitt företagande får bättre förutsättningar i livet, högst troligen satsar utkomsten på sina barn, på utbildning, bättre mat, sjukvård och så vidare. Det här gynnar i sin tur framtida generationer och i förlängningen kan det ha det en positiv effekt på en hel nations tillväxt.

Av denna orsak anser Lindvert att det är viktigt att stötta inte bara kvinnligt företagande, utan företagande överlag. Framförallt i U-länder där en snabb utveckling och tillväxt är livsviktigt för kommande generationer. Eftersom studien inte berör manligt företagande på samma sätt som fokus satts på kvinnligt företagande, anser Lindvert att det är viktigt att stötta företagande i alla sina former. Lindvert understryker också att det finns flera studier som tyder på samma sak och trots att förutsättningarna i i-länder så som Sverige och Norge är bättre och mer jämställda, finns samma korrelation.

Att vara kvinnlig företagare i ett u-land

I delar av sina fältstudier i Tanzania intervjuade Lindvert kvinnor i Morogoro och Dar es Salaam under en period på fyra månader. I Tanzania, likt många andra u-länder, driver kvinnor i första hand små- eller mikroföretag med färre än 10 anställda. Verksamheten brukar hålla sig i servicesektorn och vara till exempel friser- eller skönhetssalonger, skolor, läxhjälp och liknande. Ofta är företaget en bisyssla, liksom just läxhjälp. Inom handeln driver de flesta kvinnor små butiker där de säljer till exempel fisk eller kläder.

Många av de verksamheter som Lindvert kom i kontakt med är inte formellt registrerade. Orsaken är att de inte vill eller har råd att betala skatt. I Tanzania existerar dock ett mellanting, likt den svenska hobbyverksamheten, där verksamheten registreras och på så sätt har rätt att stå på marknadsplatser utan att behöva bli bortkörd eller betala skatt.

Företagande i U-länder jämfört med I-länder

Största skillnaden mellan att starta en verksamhet i Norden, jämfört med att starta en verksamhet i Tanzania eller Pakistan är det faktum att Norden har ett väl fungerande ramverk av regler och institutioner. Denna fungerande struktur, som är likadan oberoende av var i landet du befinner dig, gör att du som företagare slipper muta dig igenom systemet eller rent av bryta mot en lag eller två för att kunna starta upp din verksamhet och ge din familj en bra framtid. Visst kan det i många fall kännas orättvist när det kommer till att ta ett lån i Norden, men inte alls i samma utsträckning orättvist, menar Lindvert, som i många u-länder.

internationellakvinnodagen_2

Avsaknaden av social och ekonomisk infrastruktur kan även göra det svårt för kvinnor att vara ute i det offentliga rummet. Speciellt i Pakistan visar Lindverts studier att det inte är lika socialt accepterat för kvinnor att verka i det offentliga rummet, som det är i Norden. Ofta blir kvinnorna i Pakistan utsatta för våld och trakasserier. De som trots allt vågar starta en egen verksamhet vill gärna göra det i ett shoppingcenter eller liknande där de har andra företagare runt sig och kan känna sig trygga.

Jämställdhet genom företagande

Men vad ger egentligen jämställdhet? Är det kvinnligt företagande som ger jämställdheten eller är det jämställdhet som skapar kvinnliga företagare? Lindvert konstatera att det är omöjligt att säga vad som är hönan och vad som är ägget. Dock går det att slå fast att kvinnligt företagande och stärkandet av detta gynnar samhället och samhällsutvecklingen både på kort och lång sikt.

Missa inte vår populära webbkurs: Bokföring i praktiken

Ladda ner gratisguiden - SÅ FUNGERAR MOMS

Allt du behöver veta om begrepp, momssatser och momsperioder.

Missa inte vår kostnadsfria webbkurs: bokföring i praktiken​

[gravityform id="99" title="false" description="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper width:_wrapper 100%_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_99' ><div id='gf_99' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_99' id='gform_99' class='width: 100% gform_legacy_markup' action='/blogg/internationellakvinnodagen/#gf_99' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_99' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_99_1" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_email_wrapper" data-field-class="gform_email_wrapper"><label class='gfield_label' for='input_99_1' >E-post<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_99_1' type='email' value='' class='small' tabindex='1006' placeholder='Ange e-post' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_99_2" class="gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper" data-field-class="gform_hidden_wrapper"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_2' id='input_99_2' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='CM-Nyhetsbrev-Driva_smaforetag' /></div></li><li id="field_99_3" class="gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper" data-field-class="gform_hidden_wrapper"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_3' id='input_99_3' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='' /></div></li><li id="field_99_4" class="gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper" data-field-class="gform_hidden_wrapper"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_4' id='input_99_4' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='https://www.speedledger.se/blogg/internationellakvinnodagen/' /></div></li><li id="field_99_5" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper" data-field-class="gform_multirow gform_checkbox_wrapper"><label class='gfield_label screen-reader-text gfield_label_before_complex' ><span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_99_5'><li class='gchoice gchoice_99_5_1'> <input class='gfield-choice-input' name='input_5.1' type='checkbox' value='JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/profiling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt; och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.' id='choice_99_5_1' tabindex='1007' /> <label for='choice_99_5_1' id='label_99_5_1'>JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina <br>personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på <br>sätt som beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/profiling/" target="_blank">här</a> och jag är medveten om att mitt <br>samtycke kan återkallas när som helst.</label> </li></ul></div></li><li id="field_99_6" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper" data-field-class="gform_multirow gform_checkbox_wrapper"><label class='gfield_label screen-reader-text gfield_label_before_complex' ><span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_99_6'><li class='gchoice gchoice_99_6_1'> <input class='gfield-choice-input' name='input_6.1' type='checkbox' value='JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/marketing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt;. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig direkt ifrån utskicken.' id='choice_99_6_1' tabindex='1008' /> <label for='choice_99_6_1' id='label_99_6_1'>JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information <br>per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som <br>beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/marketing/" target="_blank">här</a>. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan <br>avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig <br>direkt ifrån utskicken.</label> </li></ul></div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_99' class='gform_button button' value='Skicka' tabindex='1009' onclick='if(window["gf_submitting_99"]){return false;} if( !jQuery("#gform_99")[0].checkValidity || jQuery("#gform_99")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_99"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_99"]){return false;} if( !jQuery("#gform_99")[0].checkValidity || jQuery("#gform_99")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_99"]=true;} jQuery("#gform_99").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=99&amp;title=&amp;description=&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_99' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='99' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_99' value='WyJbXSIsIjBlM2NkYTI3YmUzY2I5YTMyYjljOWNhYmFkMTljNGFhIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_99' id='gform_target_page_number_99' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_99' id='gform_source_page_number_99' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_99' id='gform_ajax_frame_99' title='Denna iframe innehåller logiken som behövs för att hantera Gravity Forms med Ajax-stöd.'></iframe> <script type="text/javascript"> gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 99, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery('#gform_ajax_frame_99').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_99');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_99').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_99').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_99').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_99').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_99').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_99').val();gformInitSpinner( 99, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [99, current_page]);window['gf_submitting_99'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_99').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_99').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [99]);window['gf_submitting_99'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_99').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_99').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [99, current_page]);} );} ); </script>