Jag funderar då och då på vad som händer med mitt företag och min inkomst  om jag blir sjuk eller får barn. Oftast brukar jag tränga undan min oro och tänka att det ordnar sig, men jag vet inte om det verkligen kommer att ordna sig.

I början av det här året tog jag ut en föräldradag och tänkte: Nu får jag undersöka det här ordentligt! Deklarationen var nästan klar och jag anmälde ny inkomst till försäkringskassan. Nu har jag fått besked att min ersättning som enskild firma baseras på min genomsnittliga inkomst från de tre senaste åren. Så fort jag har deklarerat kan jag komplettera med det senaste året men deklarationen behöver vara inskickad.

Sjukpenninggrundande inkomst – SGI

Din sjukpenning, föräldrapenning och tillfälliga föräldrapenning baseras på din sjukpenninggrundande inkomst – SGI. Den används för att räkna ut hur mycket du ska få i ersättning om du blir sjuk, får barn eller vill vara föräldraledig. Som anställd räknas din sjukpenninggrundande inkomst ut på dina inkomster de senaste tolv månaderna

SGI som enskild näringsidkare

Jag blir lite matt, för som småföretagare är det inte din aktuella lön som gäller, utan något som hänt för länge sedan. Din SGI räknas ut på ett snitt baserat på de tre senaste åren. Det här görs för att dåliga år inte ska slå igenom så hårt, om det senaste året varit dåligt. Din sjukpenninggrundande inkomst som enskild näringsidkare baseras alltså på hur dina inkomster (företagets resultat före skatt) har utvecklats under de tre senaste åren. Har företagets vinst ökat varje år de senaste åren kommer sista året ligga till grund för SGI.

Som företagare kan det här betyda att om jag har haft ett dåligt år och två bra, räknas ändå ett snitt på dessa tre år ut och används som sjukpenningsgrundande inkomst. Är jag föräldraledig under en längre tid kan även mina kunder och framtida inkomster försvinna helt för att jag inte syns och underhåller mina kontakter.

Om du har ett nystartat företag och låga inkomster får du istället en SGI som motsvarar den som en anställd med liknande arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet får.

En djungel helt enkelt. Undra vad som händer om jag blir arbetslös, men det får vi ta nästa gång.

Min uppmaning till er alla

Ring försäkringskassan och kolla vad som händer dig om olyckan är framme. Det här gäller enskild firma. Har du ett aktiebolag är du anställd i företaget och allt det blir lite lättare.

Du kan också göra SGI guiden på Försäkringskassans hemsida för att ta reda på mer om SGI.