I måndags rapporterade TV 4 om att antalet anmälningar gentemot misstänkta blufföretag och bluffakturor ökat med 20% 2015 jämfört med året innan. I Skåne har polisen aktivt arbetat för att motverka blufföretag och sett en viss minskning. Trots det tror bedrägeriutredare i Malmö att det är svårt att stoppa brottsligheten då blufföretagen hela tiden byter form.

För många småföretagare är bluffakturor tyvärr vardagsmat. De senaste fem åren har blufföretag runt om i landet omsatt runt 10 miljarder kronor och många småföretagare betalar sina bluffakturor av rädsla för att hamna hos kronofogden.

Waiting for invoices

Det här ska du göra om du får en bluffaktura

Om du får en faktura som du inte känner igen och som du misstänker, eller vet, att är en bluffaktura finns det några enkla regler att hålla sig till:

  1. Betala för allt i världen inte fakturan
  2. Bestrid fakturan

När du har bestridit fakturan behöver du inte göra något mer. Om du får en kravfaktura från utställaren hänvisar du till din tidigare bestridan och bifogar en kopia på att du bestridit den första fakturan.

Så här bestrider du en faktura

  • Skriv med bläckpenna på fakturan. Ange dagens datum och en kort text som säger:
    Jag bestrider denna faktura på grund av…. Undvik att signera med din namnteckning. Texta istället ditt eller företagets namn.
  • Posta, faxa eller e-posta till den adress eller till det faxnummer som utställaren angivit på fakturan.
  • Ring inte utställaren. Tyvärr är muntliga bestridanden ofta svåra att bevisa.
  • Spara alla dokument. Om du postar med vanlig post är det bra att scanna eller kopiera fakturan med bestridandetexten innan du postar.

I vår Kunskapsportal hittar du mer om bestridan av bluffakturor. Se även Polisens egna tips för hur du bestrider en bluffaktura

Har du fått en bluffaktura? Lägg en kommentar i kommentarsfältet nedan och berätta om din upplevelse. Kanske kan du hjälpa en annan egenföretagare som blivit utsatt för samma blufföretag!