En årsredovisning är kort och gott en sammanställning av vad som skett i företaget under året, och det är bara du som har ett aktiebolag som behöver göra den. För de allra flesta associeras bokslut med siffror, siffror, och mer siffror som skall in i den mapp som sedan blir bokslutet. Men det är lite mer än bara ett bokslut som skall finnas med i årsredovisningen.

Årsredovisningen brukar normalt sett innehålla:

  • En förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Tilläggsupplysningar (noter).

Förvaltningsberättelsen är en översikt över de viktigaste händelserna under året, beskrivna i ord. Till exempel var volvos årsredovisning för 2018 över 200 sidor lång, där merparten av den är text och en berättelse över vad man gjort under året, samt en förklaring till varför siffrorna ser ut som de gör. Din årsredovisning som småföretagare behöver dock inte alls ha samma omfattning. Men i den berättar du också hur resultatet skall disponeras i företaget. Exakt vad som behöver ingå i förvaltningsberättelsen kan du läsa mer om här.

 

Resultaträkningen och Balansräkningen

Resultaträkningen och Balansräkningen är förenklade versioner av din balans- och resultatrapport som ingår i bokslutet. Gratis mallar för att göra resultat och balansrapport hittar du här nedan.

 

Tilläggsupplysningar (noter)

Tilläggsupplysningar (noter) är till för att du ska kunna specificera innehållet i resultat- och balansräkningen. Det kan till exempel vara en specifikation över företagets aktieandelar i andra företag eller en notering om aktieutdelning.

 

Övrigt

Om du bedriver ett företag som under två år i rad uppfyller två eller fler av nedanstående kriterier behöver du ha en revisor som granskar och skriver på ditt bokslut:

  • Omsättning på över 3 miljoner
  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner i balansomslutning (summan av alla tillgångar i företaget).

Regelverket för hur du skall göra din årsredovisning heter K2-regelverket, och innebär lite förenklade regler jämfört med ett större företag. Du hittar mer information om det här.

 

Gör ditt bokslut Online snabbt och enkelt

Vill du göra ditt bokslut snabbt online? www.arsredovisningonline.se

 

Ladda ner mallar för balans- och resultaträkning

Ange din e-post för att få mallar för balans- och resultaträkning. Du får mallarna i Excel- och wordformat. Excelmallarna summerar automatiskt ihop dina rader. 

[gravityform id="99" title="false" description="false" ajax="true"]