Kallbäcksvägens Jordbruk - bokföringen lika enkel som att betala räkningarna

Anna & Leif Jonsson

"Största fördelen är kopplingen mellan internetbanken och mitt bokföringsprogram. Att sköta den löpande bokföringen går lika snabbt som att göra betalningarna."

Kallbäcksvägens Jordbruk är ett familjeföretag som funnits i familjens ägo i över 300 år. Bokföringen har förr skötts via dagboksblad, men nu har de gått över till SpeedLedgers bokföringsprogram.

Tanken är att få ner kostnaden rejält för bokföringen, och att dottern Anna skall sköta detta på sin fritid.

Anna tycker att klarar man att använda Internetbanken är det inga problem att använda SpeedLedger´s bokföringsprogram